سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سامان لشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه نشخوارکنندگان، دانشگاه تبریز
اکبر تقی زاده – دانشیار بخش تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، د
علی ایاسه – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این آزمایش ارزش غذایی برخی از تفاله‌های مرکبات با استفاده از روش تولید گاز مورد بررسی قرار گرفت. مایع شکمبه ۲ ساعت بعد از وعده خوراک صبحگاهی از ۲ رأس گوسفند فیستولا گذاری شده گرفته شد. مواد خوراکی مورد آزمایش شامل تفاله پرتقال، لیموترش، لیمو امانی و گریپ فروت بود. در زمان صفر ساعت انکوباسیون میزان ناپدید شدن بر حسب درصد در گریپ فروت و پرتقال بیشترین و در لیموترش و لیمو امانی کمترین میزان را دارا بود. در زمان ۱۲ ساعت بعد از انکوباسیون میزان ناپدید شدن در لیمو امانی و گریپ فروت به ترتیب با ۴/۶۳ و ۳/۶۳ بیشترین و در لیموترش و لیمو امانی به ترتیب با ۰۰/۲۳ و ۷/۲۷ درصد کمترین میزان را دارا می‌باشد. مقادیر ناپدید شدن ماده خشک در ساعت ۲۴ بعد از انکوباسیون تفاله‌های مختلف در محدوده ۸/۸۰ برای گریپ فروت به عنوان بیشترین و ۷/۶۵ درصد برای لیموترش بدست آمد. همچنین مقادیر ناپدید شدن ماده خشک در ساعت ۲۴ بعد از انکوباسیون در میان مواد خواراکی برای لیمو امانی بیشترین و در پرتقال کمترین بود. با توجه مقادیر بالای تجزیه پذیری در این آزمایش، تفاله مرکبات می‌تواند به عنوان یک خوراک جایگزین مناسب مورد استفاده قرار گیرد