سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید ذوالقدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد تهرانواحد جنوب
امینرضا درتاج نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه بخش مهندسی عمران

چکیده:

با توجه به گسترش و استفاده روزافزون بتن خود متراکم Self Compacting Concrete, SCC بتن بدون نیاز به ویبره نیاز به بررسی رفتار و عملکرد این نوع بتن بیش از پیش احساس می شود از آنجا که میزان افت نیروی پس تنیدگی به پارامترهای مهمی ازجمله مصالح مصرفی بستگی دارد از این رو تعیین میزان افت یا کاهش نیروی کابل ها می تواند خصوصیات بتن از جمله کوتاه شدگی الاستیک خزش و انقباض بتن را مشخص نماید بدین منظور میزان افت نیروی پیش تنیدگی تیرهای I- شکل سراسری پس تنیده دارای بتن SCC به طول ۹ متر در آزمایشگاه با نصب ابزارهای اندازه گیری دقیق برسطح تاندون های پس کشیده در نقاط مختلف در طول زمان تعیین گردیده سپس نتایج به دست آمده با مقادیر پیش بینی شده آیین نامه های مختلف مقایسه گردید.