سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن اشتری – دانشجوی دکتری برق کنترل
امیر اسلامی مهرجردی – کارشناس ارشد برق کنترل
سیدسعید نصرالهی – کارشناس ارشد برق کنترل

چکیده:

ماهواره ها به منظور انجام موفقیت امیز ماموریتشان ازسیستم ها و ادوات مختلفی بهره میگیرد ازجمله اینموارد به تعیین تخمین موقعیت ماهواره می توان اشاره کرد هرچه تخمین مداردقیقتر باشد کنترل ماهواره نیز از دقت بالاتری برخوردار خواهد شد از این رو ماموریت ماهواره با موفقیت بیشتری همراه می شود بسیاری از روشهای تخمین مدار براساس فیلتر کالمن بنا نهاده شده اند و داده های اندازه گیری متنوعی دراین زمینه مورد استفاده قرارمیگیرند دراین مقاله روش فیلتر کالمن توسعه یافته EDF مورد استفاده قرار گرفته و از داده های موقعیت و سرعت ماهواره دردستگاه اینرسی به عنوان داده اندازه گیری استفاده شده است از انجا که یکی از نیروهای موثر برحرکت ماهواره نیروی ناشی از عدم کرویت زمین میباشد این نیرو درمدلسازی دینامیک مداری ماهواره لحاظ شده است نتایج شبیه سازی های انجام شده نشان از آن است که درنظر گرفتن این نیرو باعث افزایش دقت تخمین موقعیت ماهواره خواهد شد.