سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا محمددادی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر پریز – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله ما به بررسی یک سیستم ناوبری ترکیبی GPS/INS می پردازیم و الگوریتمی براساس فیلترجزئی نگاشت پیشنهاد می دهیم با توجه به اینکه بعد بردار حالت دریک سیستم ناوبری ترکیبی GPS/INS بالا میباشد استفاده از فیلترهای جزئی نیاز به محاسبات زیاد و درنتیجه صرف زمان زیاد دارد ما درالگوریتم پیشنهادیمان قسمت خطی معادلات را با استفاده از فیلتر کالمن و قسمت غیرخطی معادلات با با استفاده از فیلتر جزئی نگاشت تخمین میزنیم