سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حمیدرضا فولادمند – استادیار ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

منحنی مشخصه آب خاک یکی از مهمترین ویژگیهای خاک است که بیانگر ارتباط بین دو پارامتر رطوبت و پتانسیل ماتریک خاک می باشد این منحنی در طرحهای ابیاری و زهکشی از اهمیت زیادی برخوردار است از انجا که اندازه گیری مستقیم منحنی مشخصه آب خاک بسیار وقت گیر و پرهزینه است لذا مدلهای متعددی برای تخمین آن ارائه شده است استفاده از توابع انتقالی یکی از متداولترین روشهای موجود در این زمینه می باشد دراین تحقیق ۶ تابع انتقالی پارامتریک داخلی و خارجی برای مدل رطوبتی ون گنوختن درنظرگرفته شدند و برروی تعدادی از خاکهای استان فارس مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج این تحقیق نشان داد که تا بع پارامتریک وستن و همکاران ۱۹۹۹ مناسب ترین تابع برای تخمین منحنی مشخصه آب خاک در خاکهای مورد مطالعه در استان فارس است و نسبت به توابع داخلی ارائهشده دارای عملکرد بهتری می باشد.