سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیجان بافکار – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید حمزه – بورسیه هیئت علمی دانشگاه ملایر و دانشجویدکتری مهندسی علوم آب دانشگاه
عبدعلی ناصری – دانشیار گروه ابیاری و زهکشی
علیرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

بطور کلی روشهای تجربی متعددی به منظور ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب دریک حوزه ابخیز ارائه شده است از میان روشهای موجود روش پسیاک قابلیت کاربردی بیشتری دارد چرا که در مقایسه با سایر روشها بیشترین عامل موثر در فرسایش خاک جهت محاسبه فرسایش ویژه و تولید رسوب رادرخود جای داده است این تحقیق در سال ابی ۸۶-۸۵ در قسمتی از حوزه ابخیز رودخانه کرند غرب واقع در استان کرمانشاه انجام شده است داده های به دست امده از حوزه به روش پسیاک اصلاح شده بررسی شده است در روش بکار رفته از ۹ عامل موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه ابخیز مورد نظر بررسی شده است پس از ارزیابی نمرات عوامل ۹ گانه در کلیه زیرحوزه ها کلاسهای فرسایش طبقه بندی کیفی و فرسایش دراین حوزه متوسط می باشد که از لحاظ کمی برابر ۶/۳ در هکتار در سال بدست امد.