سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین منوچهریان – دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه یزد
مصطفی شریف زاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رسول حمیدزاده مقدم – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

مقاومت فشاری تک محوره سنگ یکی از پارامترهایی است که همواره در طراحی های مهندسی مورد توجه قرار داشته است. تا کنون مدل های گوناگونی جهت تخمین مقاومت فشاری تک محوره سنگ با استفاده از خواص ذاتی آن ارائه شده است. شبکه عصبی مصنوعی یکی از ابزارهای قدرتمندی است که جهت ایجاد مدل های پیشگو بکار برده می شود و مطالعات انجام شده برتری این تکنیک را نسبت به روش های آماری کلاسیک را نشان می دهد. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از اصلاعات حاصل از تصاویر پتروگرافی و با ایجاد یک شبکه عصبی مصنوعی، تخمینی از مقاومت فشاری تک محوره سنگ بدست آورد. به این م نظور یک مجموعه داده برای ۴۴ نمونه ماسه سنگ تهیه گردید که در آن برای هر کدام از نمونه ها ۱۲ پارامتر بافتی بعلاوه مقاومت فشاری تک محوره تعیین شده است. سپس با انجام یک سری تحلیل آماری سعی گردیده تا پارامترهای حاکم بر مقاومت فشاری تک محوره سنگ انتخاب گردد و ابعاد بردار ورودی شبکه را کاهش داد و با استفاده از آن مدل شبکه عصبی را ایجاد نمود. نتایج نشان داد که می توان با استفاده از پارامترهای بافتی ساده ای مانند ترکیب کانی شناسی و میزان تخلخل جهت تخمین مقاومت سنگ با دقت مناسب استفاده نمود.