سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد برنجیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امید لطفی عمران – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مصطفی احمدوند – رئیس مرکز تحقیقات بتن ایران

چکیده:

در این تحقیق نحوه عملکرد روش سرعت امواج صوتی به عنوان یک آزمایش غیر مخرب برای بتن به منظور تخمین مقاومت فشاری بتن خود تراکم الیافی حاوی ذرات نانو بررسی می شود. . بدین منظور ۰۴ طرح اختلاط شامل ۰ سری A,B,C,D که به ترتیب حاوی ۴ ۰ ۲ ۶ درصد وزنی سیمان، نانو سیلیس که به صورت جایگزین با سیمان مورد استفاده قرار گرفتند. هر سری ازاین مجموعه شامل ۳ نوع الیاف )فلزی ۰/۲ ۰/۳ ۰/۵ درصد حجمی و پلی پروپیلن: ۰/۱ ۰/۱۵ ۰/۲درصد حجمی و شیشه ۰/۱۵ ۰/۲ ۰/۳ درصد حجمی( مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی آزمایشگاهی بر روی نمونه های مکعبی ساخته شده آزمایش تعیین سرعت فرا صوتی و آزمایش مقاومت فشاری انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده روابطی میان سرعت عبور امواج فرا صوتی و مقاومت فشاری نمونه ها در سنین مختلف به دست آمدند ومحدوده تغییرات سرعت امواج برای این نوع بتن تعیین گردید.