سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین قلعه ای – دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

یک از فاکتورهای مهم در تخمین نیاز آبی گیاه، تبخیر و نعرق می باشد. اکثر مدل های ابداعی عمدتا تبخیر و تعرق بالقوه را مدنظر قرار می دهند. لیکن با وجود تصاویر ماهواره ای امکان اندازه گیری دقیق مقادیر تبخیر و تعرق میسر گردیده است. در این تحقیق سه مدل پیش بینی کننده تبخیر و تعرقEF)تست و صحت سنجی شده و با استفاده از داده هایNDVI آلبدو و نوسانات دمای شبانه روز در سطح زمینDT) مقایسه شده اند. تحلیل های فوق با استفاده از اندازه گیری های زمینی بدست آمده از حوضه رودخانه آیدوغموش صورت پذیرفته اند. در این مدل ها از معادلات پریسلی تیلور و نسبت بین فاکتور DT و NDVI استفاده شده است.