سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محی الدین محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کر
غلامرضا رحیمی پور – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود غضنفری – کارشناس ارشد بخض اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

در اکتشافات ژئوشیمیایی، برای جداسازی جامعه آنومالی از زمینه معمولاً از روش های آماری استفاده می شود اما در این روش ها موقعیت فضایی نمونه ها و فرم هندسی آن ها در نظر گرفته نمی شود. در سالهای اخیر با ورود روش هندسه فرکتال در علوم مختلف، این روش در اکتشاف معدن و تعیین شکل و نحوه ی گسترش کانسار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. مدل عیار- مساحت یکی از روش هی بسیار مناسب جهت تشخیص و جداسازی الگوهای متفاوت توزیع عناصر که رفتار فرکتالی دارند بوده و برای داده های ژئوشیمیایی یکی از بهترین مدل ها به شمار می رود. این مدل بر روی داده های حاصل از ۱۸۲۰ نمونه برداشت شده از منطقه، برای عناصر طلا، آرنیک، سرب، روی و مولیبدن اعمال شد. برای اینکه نتایج دقیق تر باشد، از، از روش های غیر ساختاری (x+ns و P.N) نیز استفاده شد و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. در نهایت نقشه های ژئوشیمیایی عناصر بر اساس نتایج حاصل از روش فرکتال رسم گردید. با بررسی نقشه های ژئوشیمیایی چهار منطقه طلا دار شناسایی و این مناطق به عنوان مرکز کانه زایی شناخته شد. عناصر سرب و آرسنیک در مرکز کانه زایی طلا و عناصر روی و مولیبدن بیشتر در حاشیه کانه زایی طلا گسترش داشتند.