سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید خلیلیان اکرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر_نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی وا
فرزاد زرگری – استادیار،گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

به منظور بهبود دقت بازیابی در سیستم های بازیابی تصویر تمرکز محققین از طراحی الگوریتم های پیچیده به منظور استخراج ویژگی های سطح پایین تصویر به سمت کاهش شکاف معنایی بین ویژگیهای سطح پایین تصویر و مفاهیم سطح بالای مدنظر کاربران رفته است دراین مقاله سعی کردیم تابع معیار شباهت را به گونه ای تخمین بزنیم که شکاف معنایی بین ویژگیهای سطح پایین تصویر و مفاهیم سطح بالای مدنظر کاربررا کاهش دهیم برای این منظور ما از بازخورد کاربر جهت درک نظر کاربر و همچنین از قدرت برنامه نویسی ژنتیکی درزمینه مسائل بهینه سازی و جستجو در فضاهای بزرگ جهت تولید توابع غیرخطی استفاده کردیم نتایج آزمایشات بیانگر بهبود قدرت بازیابی درروش پیشنهادی است.