سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین رمضانی کبریا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود لطیفی – عضو هیئت علمی- استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در قرن گذشته، تلاش های فراوانی جهت فهم دقیق رفتار ابعادی پارچه حلقوی پودی صورت گرفته است . در سال های اخیر نیز مدل های موفقی از جله مدل انرژی ارائه شده است . محققین در این مدل، اثر عامل جدیدی به نام درجه ی تثبیت را در فهم دقیق رفتار ابعادی پارچه حلقوی پودی ، قابل توجه دانسته اند، درجه ی تثبیت نسبت انحنای نخ شکافته شده به نخ درون پارچه می باشد . یکی از مشکلات مدل انرژی اندازه گیری انحنای نخ شکافته شده، معرفی شده است. در این تحقیق سعی شده است، به کمک ابزار پردازش تصویر و برازش منحنی در نرم افزار متلب، معادله ی یک واحد ساختمانی از نخ شکافته شده تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد که روش بکار رفته قادر به تخمین معادله نخ شکافته شده می باشد که به کمک آن می توان انحنای هر نقطه از نخ شکافته شده را محاسبه نمود.