سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شورش یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
مسلم جهان تیغ – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی نهبندان
غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک
فرشاد ژولیده سر – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

روشهای متعددی برای تعیین مرز انومالی های میدان پتانسیل وجوددارد که اکثر آنها براساس مشتق افقی و قائم می باشد دراین مقاله ازروش سیگنال تحلیلی تعمیم یافته برای تعیین مرز انومالی میدان پتانسیل استفاده شد از این روش برای تعیین مرز ساختارهای زمین شناسی مانند گسل و دایک استفاده می شود اساس این کار استفاده از مشتقات مرتبه دوم سیگنال تحلیلی است ودرمواردی که دوتوده با بی هنجاری مغناطیسی نامشخص درکنار هم قرار دارند از این روش استفاده میشود این روش برروی داده های مغناطیس هوایی ناحیه پشت بادام اعمال شد با این روش رخنمونهای توده های گرانیتی و گسلهای موجود درمنطقه با دقت قابل قبولی مشخص شد.