سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد مهین اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
مسعود پلاسی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

مقاومت فشاری تک محوری و مدول الاستیسیته دو پارامتر مهم مهندسی عمران هستند که از آزمایشات مقاومت فشاری تک محوری محصور نشده UCS بدست می آیند آزمایش شاخص بار نقطه ای نیز یکی از ساده ترین آزمایشها در محل است دراین مقاله سعی شده تا مدول الاستیسیته از آزمایش شاخص بار نقطه ای تخمین زده شود تحلیل نتایج حاصل از آزمایش بار نقطه ای نشان دهنده ی پراکندگی کمتر از این نتایج نسبت به آزمایش مقاومت فشاری تک محوری می باشد.