سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران، دانشگاه صنعت آب و برق
فؤاد شیری – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

سیستم قدرت واقعی همواره و در حالت کار عادی تحت تاثیر اغتشاشهایی ناشی از تغییرات کوچک و تصادفی بار است که در پی آن نوساناتی با دامنه بسیار کم از نوع Ambient در سیستم به وجود میآید . دراین مقاله از مدل ARMA برای شناسایی مدهای الکترومک انیکی با استفاده از این نوع داده ها استفاده شده است و در آن ورودیها به صورت نویز سفید و خروجیها دادههای اندازه گیری شده توسط PMU سیستم WAMS می باشد . پارامترهای مدل مورد نظر با استفاده از روش Yule-Walker اصلاح شده محاسبه میشود و برای افزایش دقت وسرعت فرآیند شناسایی این امکان فراهم شده است که سیگنالها به صورت همزمان مورد استفاده قرار بگیرند. انتخاب کمترین تعداد سیگنالهای مناسب با معیار بیشترین مشاهدهپذیری از مد نیز دراین مقاله بحث و بررسی شده است. روش مورد نظر بر روی سیگنال – های به دست آمده از شبیه ساز ی سیستم ۳۹ باسه NewEngland و دادههای واقعی از خاموشی ۱۹۹۶ شمال غربی ایالات متحده پیادهسازی و با روشهای تحلیل خطی سیگنال کوچک و آنالیز فوریه مقایسه شده است.