سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد مرادیانی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ایران
محمدرضا قیطانچی –
حسین هاشمی –

چکیده:

توموگرافی لرزه ای روشی برای کسب اطلاعاتی از ساختارهای درون زمین می باشد امواج منتشر شده حاصل از رویدادهای لرزه ای و زلزله ای تحت عنوان رکوردهای لرزه ای ثبت می شود که حاوی اطلاعات با ارزشی از خصوصیات محیطی است که امواج لرزه ای از آن عبور می کند این اطلاعات می تواند شامل ناهمگنی ها و ناهمسانگردی های جانبی و عمق باشد مشخص کردن جزئیات پوسته و گوشته بالایی یکی از اهداف مهم تحقیقات ژئوفیزیکی است کهجهت تعیین محل دقیق زمین لرزه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد هدف از این مطالعه تعیین مدل پوسته در زاگرس شمال غربی میباشد که به همین منظور از داده های مرکز لرزه نگاری کشور استفاده شده است تخمین لایه بندی پوسته به روش تک بعدی و براساس اولین زمان رسید و با استفاده از نرم افزار ولست صورت گرفته است به همین منظور داده های بیش از ۱۰۰۰ زمین لرزه ثبت شده توسط ایستگاههای شبکه لرزه نگاری از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ با بزرگی بیشتر از ۱ در محدوده ۳۳٫۵-۳۶ عرض جغرافیایی و ۴۶٫۵-۴۹٫۵ طول جغرافیایی مورد پردازش قرارگرفته است.