سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا قطبی راوندی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نرگس خانجانی – استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرم
فرشاد ندری – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات مهم محیط های شغلی صدای ناشی از ماشین آلات و دستگاه های موجود در صنایع مختلف می باشد. کارخانه سیمان یکی از مکان های پر سر و صدا برای کارگزان در این صنعت می باشد هدف این مطالعه اندازه گیری متوسط آلودگی صدا در قسمت های مختلف کارخانه سیمان کرمان و میزان افت شنوایی کارگران میباشد . مواد و روشها : این مطالعه توصیفی – تحلیلی در گارخانه سیمان کرمان در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت که از مجموع ۲۹ واحد در این کارخانه تعداد ۱۲ واحد که دارای تراز بالاتر از ۸۵ دسی بل بودند انتخاب شدند و اندازه گیری تراز صدا با توجه به استاندارد (E) ISO 9612:1997 در نقاط شاخص توقف کارگران به عمل آمد برای این واحدها میانگین و انحراف معیار محاسبه و از تعداد ۶۰ نفر از کارگران مشغول در این واحد ها تست ادیومتری در ۸ فرکانس استاندارد بعمل آمد . برای اندازه گیری تراز فشار صوت از دستگاه testo (مدل CEL-815) در شبکه A و کالیبراتور مدل Testo IEC942/90 claa2 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده شد. نتیجه گیری : بالاترین تراز فشار صوت د رکارخانه سیمان (dB 106-105) در واحدهای دیزل ژنراتور ، سنگ شکن شماره ۱ ، سنگ شکن شماره ۲ ، سنگ شکن شماره ۳ و آسیاب مواد اندازه گیری شد. بحث : از مجموع ۲۹ واحد ۱۲ واحد دارای تراز بالا ۸۵ دسی بل بوده و در کارگران تمامی واحدها افت شنوایی مشاهده شد . ومعاینات دوره ای ، تست های شنوایی سنجی و انجام برنامه حفاظت شنوایی پیشنهاد گردید.