سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فرخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین میرزایی – استادیار گروه استخراج معدنف دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دان
فرهنگ سرشکی – استادیار گروه استخراج معدنف دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دان
محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سرعت حفاری یکی از مهم ترین ابزارهای سنجش و تخمین هزینه ها حفاری است. پارامترهای مورد نیاز برای پیش بینی سرعت حفاری، به ویژه حفاری در معادن، به دو دسته مشخصات سنگ و مشخصات عملیاتی دستگاه تقسیم می شود. در این تحقیق، هشت نمونه سنگ از دیوارهای مختلف معادن باغک و در دوی، از توابع معادن سنگ آهن سنگان، به منظور تعیین پارامترهای مکانیک سنگی مورد آزمایش قرار گرفته است. آماده سازی نمونه ها و تمام آزمایش ها از قبیل مقاومت فشاری تک محوری، آزمون سختی اشمیت و غیره با دقت بالا و بر اساس استاندارد انجمن بین المللی مکانیک سنگ انجام شده است. پس از تخمین اندیس قابلیت حفاری (RDi) برای هر یک از نمونه ها، به ارائه یک رابطه ریاضی بین اندیس قابلیت حفاری و سرعت حفاری دورانی پرداخته شده است. با استفاده از این رابطه، امکان تخمین سرعت نفوذ سرمته در دیگر افق های معدن وجود خواهد داشت.