سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن آبنیکی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حسن منصف – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مینا جعفری اینانلو – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهم سیستم های قدرت اتصالی در شبکه و تاثیر آن بر روی افت ولتاژ در باس بار های مختلف بویژه باسبارهای بار می ب اشد. وقتی در شبکه ی قدرت اتصالی رخ می د هد، فلش ولتاژی که در باس های بار ب وجود می آ ید ، موجب افت ولتاژ می شود و به بارهای حساس آسیب وارد می ک ند. در این مقاله روش مونت کارلو بیان و پس از آن با نرم افزار MATLAB حالت های مختلف خطا تولید می شود و به کمک نرم ا فزار PSCAD/EMTDC شبکه ۱۴ باس IEEE مدل شده و به شبیهسازی فلش ولتاژ پرداخته میشود. در انتها نقاط حساس برای هر باسبار بار مورد بررسی قرار می گیرد و باسها و خطوط بحرانی شبکه ۱۴ باس IEEE معرفی می شوند