سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامیار موقرنژاد – دانشیار ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آزیتا رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آرش ملاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهمن مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی به عنوان یک روش برای تخمین فشار بخار ارائه شده است. در این تحقیق نحوه ی عملکرد شبکه های عصبی در پیش بینی میزان فشار بخار مواد به کمک اطلاعات دمای بحرانی و دمای جوش نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. داده های فشار بخار ۱۱ نوع الکل ( ۱۳۲ داده) برای آموزش شبکه استفاده شده است. سپس فشار بخار این ا لکل ها در ۳۲ دمای متفاوت دیگر پیش بینی شده و نتایج به دست آمده با داده های تجربی مقایسه شد. درصد خطای مطلق میانگین برای فشار بخار الکل های خالص در مراحل آموزش و تست گزارش شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که روش پیشنهاد شده یک روش قابل قبول برای پیش بینی فشار بخار ا لکل ها ارائه می دهد.