سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن-اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان،
عبدالمطلب حاجتی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، گروه مهندسی معدن

چکیده:

خردایش پرهزینه ترین واحد از نظر هزینه های سرمایه ای و عملیاتی محسوب می گردد. روش های متفاوتی جهت اندازه گیری میزان انرژی مورد نیاز خردایش کانسنگ و ارزیابی میزان کارآیی آن ها جهت طراحی بهینه تجهیزات مدارخردایش صورت گرفته است. یکی از این روش ها تعیین اندیس کار باند بعنوان شاخص مقاومت کانسنگ در مقابل شکست توسط تجهیزات خردایشی اعم از سنگ شکنها و آسیاها تعریف شده است [ ۹]. میزان اندیس کار معدنیهمبستگی نزدیکی با خواص فیزیکی- مکانیکی کانسنگ و چگونگی انتقال تنشها بر ذرات دارد. معمولاً این اندیس از روشهای مختلف آزمایشگاهی و برخی روابط تجربی با تاکید بر چگونگی توزیع دانه بندی ذرات تولید شده بدستمی آید. در این تحقیق تلاش شده تا با رویکردی بر مبنای شاخصهای فیزیکی و مکانیک سنگی مواد استخراج شده ازسینه کارهای مختلف معدن عمارت، روابط تجربی جهت تخمین میزان اندیس کار کانسنگ ورودی به کارخانه فرآوری سرب روب لکان ارائه گردد. هدف از ارائه این مدل پیش بینی میزان تغییرات این اندیس در حداقل زمان ممکن،حداقل هزینه و با دقت بالا در شیفتهای مختلف خردایش بوده است؛ لذا با نمونه گیری از ۲ جبهه کار در حال استخراج معدن عمارت، پارامترهایی نظیر اندیس کار، چگالی، حداکثر تنش تک محوره فشاری و مقاومت کششی نمونه ها در مقیاس آزمایشگاهی اندازه گیری گردید. تحلیل این داده ها در نرم افزارهایExcel و SPSS صورت پذیرفت و مدل اندیس کار بر حسب فاکتورهای مؤثر بدست آمد. در نهایت با بررسی آنالیز حساسیت، پارامترهای چگالی، مقاومت کششی و مقاومت فشاری تک محوره به ترتیب بیشترین حساسیت را نسبت به اندیس کار از خود نشان دادند