سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمطلب حاجتی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، گروه مهندسی معدن
حسن میری – کارشناس مهندسی معدن-اکتشاف، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
حامد نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در راستای کنترل مدار خردایش و حفظ پایداری مدار و مدیریت میزان انرژی مصرفی، مونیتورینگ پارامترهای خردایش در سنگ شکن فکی از جمله میزان توزیع دانه بندی خردایش مواد معدنی از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی مدارهایخردایش سنگ محسوب می شود. لذا با توجه به حضور عوامل متغیر پارامترهای مکانیک سنگی در حین استخراج و نوعتجهیزات خردایش- سنگ شکن فکی در حین فرآوری، تخمین میزان توزیع دانه بندی در حال خرد شدن با توجه به تغییرپارامترهای مکانیک سنگ بسیار مهم و قابل توجه می باشد. لذا در این مقاله پس از نمونه گیری از ۶ سینه کار استخراجی از معدن سرب و روی عمارت، پارامترهایی نظیر چگالی، حداکثر تنش تک محوره فشاری، میزان چسبندگی، ضریب اصطکاک داخلی از یک طرف و در سنگ شکن فکی آزمایشگاهی با کنترل میزان توزیع دانه بندی خردایش، دبی جرمیو دهانه خروجی و اندازه گیری زمان خردایش، نتایج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. در نهایت با ارزیابی و مدلسازی بکمک نرم افزارهایExcel و SPSS مدل تجربیای جهت تخمین میزان شاخص توزیع دانهبندی حاصل از خردایش در سنگ شکن فکی بصورت غیر مستقیم بر اساس پارامترهای مکانیک سنگی بدست آمد