سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فردیس نخعی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – دانشیار دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
آرش طاهری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مهم ترین هدف کنترل فرآیند فلوتاسیون، حفظ عیار و بازیابی مناسب، به عنوان شاخص بهره وری و کیفیت محصول است. ضعف تجهیزات اندازه گیری پیوسته عیار فلزات، هزینه های نگهداری، دینامیک غیر خطی و تأثیر متقابل میانمتغیرها، از مهم ترین مشکلات مربوط به کنترل ستون فلوتاسیون است. لذا استفاده از مدل های پیش بینی کننده مانند رگرسیون های خطی برای پیش بینی عیار فلزات، به منظور کنترل بهتر فرآیند، بسیار سودمند است. برای پیشبینی عیار و بازیابی مس کنسانتره ستون فلوتاسیون نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه از متغیرهای ارتفاع کف، سرعت ظاهری هوای ورودی و آب شستشو، عیار خوراک ورودی به سلول های پرعیار کنی اولیه و ستون فلوتاسیون استفاده شد. آزمایش ها بر روی ستونی به قطر ۶۲ سانتیمتر و ارتفاع ۰۴۵ سانتیمتر انجام گرفت. در طی آزمایش ها، ازاین ستون در مدار فلوتاسیون کارخانه نیمه صنعتی، به جای هردو مرحله پرعیارکنی ثانویه ونهایی استفاده گردید. در پیش بینی با استفاده از روش مذکور، مقدار ضریب همبستگی برای مدل سازی پیش بینی عیار و بازیابی مس، به ترتیب برابر ۰/۹۱و۰/۹۲ و برای سنجش مدل با داده های جدید برابر۰/۹۲و۰/۸۹ بدست آمد.