سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده صمیمی نمین – کارشناس ارشد ژئوفیزیک- کارشناس گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشا

چکیده:

در این تحقیق روشی جدید برای تفسیر بی هنجاری میدان پتانسیل ایزوله شده که از یک تک چشمه بوجود آمده ، ارائه شده است. مدل سازی در روش احمد سالم ۲۰۰۴ روشی برای تخمین عمق بی هنجاری و تعیین فاکتور شکل آن میباشد،که برای آزمایش آن از داده های گرانی سنجی گنبد نمکی در منطقه آجی چای استفاده شد و نتایج آن با عمق های بدست آمده از روش اویلر مقایسه گردید در این روش فاکتور شکلqعمقzمعرفی گردیده که در نرم افزار متلب برنامه نویسی گردیده است. نتایج حاصل از عمق بدست آمده در یک پروفیل دوبعدی با نتایج با خروجی های حاصل از نرم افزارGEOSOFTمقایسه و تایید شده است. در نقشه باقیمانده گرانی مناطق پیشنهاد حفاری نمایش داده شده است