سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدرضا بیگری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمود قلعه بندی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

قالبهای به کارگرفته شده در فرایند آهنگری داغ تحت بارگذاری همزمان مکانیکی و حرارتی قرار دارند که این حالت تاثیر فزاینده ای برعمر خستگی مکانیکی حرارتی آنها خواهد گذاشت جوانه زنی و رشد ترک تحت تاثیر شیب حرارتی موجود در لایه های سطحی قالب و همچنین بارگذاری سیکلی مکانیکی قرار خواهد داشت در این شرایط قالب تحت تاثیر سه عیب اصلی است: سایش، تغییر شکل پلاستیک و ترک ناشی از خستگی مکانیکی – حرارتی. دو عیب اولیه پس از بوجود آمدن در قطعات تولیدی نمود پیدا می کنند اما ترک ناشی از خستگی مکانیکی حرارتی پس از جوانه زنی تاثیری در ظاهر قطعات تولیدی ندارند و به یکباره و پس از رسیدن به ابعاد ماکروسکوپیک در اثر رشد ترک ظاهر شده و سبب خرابی قالب میشود دراین حالت تاخیر زیاد و هزینه ی بالایی را برتولید اعمال می کند از این رو پیش بینی تعداد سیکلهای منجر به جوانه زنی ترک نقشی اساسی در کاهش هزینه ها خواهد داشت.