سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید مهاجر – شرکت مدیریت تولید برق مشهد جمهوری اسلامی ایران
مهدی عامل خوشنشین – شرکت مدیریت تولید برق مشهد جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد حسینی مقدم – شرکت مدیریت تولید برق مشهد جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

مباحث اقتصادی مراکز تولید بهره گیری کامل از توانمندی های موجود در آن مرکز را اجتناب ناپذیر ساخته است. توربین های گازی از جمله قطعات مهندسی با ارزش اقتصادی بالا و دارای عمر طراحی مشخصی می باشند اما بعضاً پس از گذشت زمان فوق امکان به کارگیری مجدد تجهیزات مربوطه وجود دارد. از سوی دیگر استفاده از قطعات حساس همچون روتور توربین گاز پس از طی عمر طراحی، می تواند منجر به سوانح جبران ناپذیر جانی و مالی شود. در این تحقیق عمر باقی مانده روتور توربین گاز ۷۹ مگاواتی ساخت آلستوم در نیروگاه مشهد، با استف اده از روش های غیر مخرب سختی سنجی و کپ ی برداری از سطح موسوم به رپلیکا و تحلیل نتایج بدست آمده محاسبه شده است . برای بدست آوردن تخمینی از عمر باقی مانده روتور فوق الذکر؛ از بررسی نتایج سختی سنجی و ریز ساختارهای متالورژیکی حاصل از رپلیکا و مقایسه آنها از لحاظ وجود حفرات خزشی ایجاد شده، با جداول مرتبط کننده حالت حفره خزشی و عمر باقی مانده قطعه، استفاده شد. شایان ذکر است عدم نیاز به تهیه نمونه مخرب، صرفه اقتصادی قابل ملاحظه حاصل از بکارگیری مجدد و همچنین اطمینان از شرایط ایمنی بکارگیری بیشتر روتور از م زایای عمده این روش می باشد.