سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد حسینی سبزواری – کارشناس ارشد شرکت معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر سیرجان

چکیده:

شناخت خصوصیات هیدرولیکی سفره های آبدار از جمله ضریب قابلیت انتقال (T)، به منظور زهکشی آب های زیرزمینی و جلوگیری از ورود آن ها به داخل پیت، در محیط های معدنی ضروری است. کاربرد روش های ژئوالکتریک در مطالعات هیدروژئولوژی، از قبیل محاسبه ی ضریب قابلیت انتقال، دارای هزینه های بسیار کمتری در مقایسه با برنامه های حفاری می باشد. در بخش آبرفتی منطقه گل گهر سیرجان با استفاده از ۱۱ چاه پمپاژ و تعداد ۱۷۷۰ سونداژ مقاومت ویژه در اطراف پیت شماره ۱ گل گهر، مقدار ضریب قابلیت انتقال و ضریب آبگذری هر نقطه بر اساس مقاومت عرضی در آن نقطه تخمین زده شد. با وجود اینکه سفره ی آبدار منطقه معدنی گل گهر به شدت گسله و از نظر لیتولوژی بسیار ناهمگن است و ترکیبات رسی و مارنی زیادی را شامل می شود، همبستگی از نوع درجه دوم بین مقدار مقاومت عرضی تصحیح شده و ضریب قابلیت انتقال بدست آمد و مقادیر تخمین زده شده برای چند چاه دارای ترکیبات رسی از طریق مقاومت عرضی، با مقادیر به دست آمده از طریق آنالیز چاه های پمپاژ در منطقه مقایسه شد و همبستگی بالایی را نشان داد.۴- سمت ندارد. ۹-سمت ندارد. ۱۱-سمت ندارد. ۱۷-سمت ندارد. ۱۹-سمت ندارد.