سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاسین رجب نژاد – دانشجوی دکتری عمران گرایش خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
حمید رجب نژاد – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه روش های مختلف و برنامه های گوناگون کامپیوتری به منظور برآورد سختی دینامیکی فونداسیون های عمیق با فرض رفتار خطی الاستیک و درنظر گرفتن شرایط مرزی بین شمع و خاک دربرگیرنده آن وجود دارد. ولی فرضیات اولیه برای آنها درنظر گرفتن تغییر شکل های کوچک(کرنش های کوچک) برای اثر بار دینامیکی می باشد که از فونداسیون های ماشین آلات ایجاد می شود. ولی یک سری روابط ساده نیز دراینزمینه توسعه داده شده اند. ازبین آنها رابطه پولوس ۱۹۷۱ برای حالت استاتیکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. دراین روابط ضریب اندرکنش بین دو شمع و تاثیر آنها روی یکدیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد. و سپس یک ماتریس از این ضرایب اندرکنش بین جفت شمع های مختلف ایجاد شده که از روی آن اندرکنش هرشمع درگروه شمع مشخص می گردد. یکی دیگر از روش های توصیه شده بدست آوردن این ضرایب اندرکنش با استفاده از حل بسته می باشد. دراین تحقیق، به ارزیابی اولیه این ضرایب درمراحل اولیه طراحی و بدون نیاز به کامپیوتر می پردازیم