سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری – دانشگاه بوعلی سینا، گروه زمین شناسی، همدان
فرهاد آلیانی – دانشگاه بوعلی سینا، گروه زمین شناسی، همدان
مجید صادقی – دانشگاه بوعلی سینا، گروه زمین شناسی، همدان
فاطمه ناصری – دانشگاه بوعلی سینا، گروه زمین شناسی، همدان

چکیده:

شکنندگی یکی از مهمترین ویژگی های سنگ است. در حال حاضر روش استاندارد برای اندازه گیری مستقیم شکنندگی در دسترس نیست. بنابراین روش های غیر مستقیم برای بدست آوردن شکنندگی تابعی ازمقاومت سنگ است. در این پژوهش از اطلاعات اولیه بدست آمده از آزمایش های گرانیت و گرانودیوریت منطقه سامن بر روی سنگ با درجات مختلف هوازدگی استفاده شده و ارتباط بین سرعت موج اولتراسونیک (شرایط خشک و اشباع) ، عدد چکش اشمیت و اندیس های شکنندگی برای این سنگ ها با استفاده آنالیز رگرسیونی انجام شد. نتایج نشان می دهد که شاخص شکنندگی با افزایش درجه هوازدگی گرانیت کاهش می یابد. تحلیل رگرسیون خطی چند گانه Vp ,SHR) در حالت خشک نشان می دهد که اثر هر دو متغیر به طور همزمان بر روی اندیس های شکنندگی با وجود میزان ضریب همبستگی بالاتر، از معنی داری کمتری برخوداراست. ارتباط بین VP و هر سه مفهوم شکنندگی در حالت خشک قابل اطمینان تر از حالت اشباع است. در حالت اشباع بین B و ۳ Vp یک ارتباط معنی دار با ضریب همبستگی نسبتا بالا وجود دارد.