سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تیمور حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسین صادقی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزبه معینی مازندران – استاد

چکیده:

ترکهایی که در اثر خستگی در سطوح فلزات بوجود می آید، اغلب دارای دهانه ریز و شکل غیرمشخص هستند. آشکارسازی واندازه گیری این ترکها از کاربردهای مهم آزمونهای غیرمخرب م یباشد. یکی از روشهای غی رمخرب برای آشکا رسازی و انداز هگیری این ترکها در سطوح فلزات فرومغناطیسی، روش اندازه گیری میدان مغناطیسی سطحیSMFM)می باشد. در این مقاله، جهت تشخیص شکل و عمق ترکها در روشSMFM یک مدل معکوس سازی مبتنی بر شبکه های عصبی ارائه می گردد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی در تشخیص شکل و عمق ترکها از دقت بالایی برخوردار است