سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ترابی – استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی هواف
ندا جوادپور – کارشناس، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی،گر

چکیده:

در این پژوهش، پدیده شکست مکانیکی در یک نوع پلیمر ترد و پرکاربرد به نام پلکسی گلاسPMMA)در حضور شیارV شکل نوک تیز، تحت بارگذاری مرکب داخل صفحه ای مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین، امکان تخمین مقادیر تجربی چقرمگی شکست شیارمربوط به نمونه های آزمایشگاهی مطالعه شده توسط سایر محققین از جنسPMMA در دمای ۶۰ – درجه سانتیگراد، به کمک معیار شکست حداکثر تنش محیطی شیارSV-MTS بررسی شد. نتایج به دست آمده بیانگر دقت بسیار خوب معیار شکست مذکور در تخمین نتایج تجربی گزارش شده توسط دیگر محققین می باشد