سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور امیری دوگاهه – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
الیاس محمدیان –

چکیده:

از مسائل مهمی کهدرچند دهه اخیر مورد توجه محققین قرارگرفته است کنترل انتشارآلاینده ها و کاهش مصرف سوخت درموتورهای احتراق داخلی می باشد از این رو شبیه سازی رفتار و عملکرد موتور به منظور دستیابی به شرایط بهینه راندمان حرارتی کاهش آلاینده ها کاهش مصرف سوخت و … ضروری می باشد دراین مقاله به منظور تخمین نرخ آزادسازی انرژی از دو روش موسوم به آنالیز داده های فشار و روش سرعت شعله استفاده شده است درروش آنالیز داده های فشار مقدار جرم سوخت شده در محفظه احتراق به افزایش فشار لحظه ای مرتبط می گردد روش دیگر روش سرعت شعله می باشد که بوسیله ارتباط سرعت لامینار شعله و پارامترهای دما فشار و نسبت سوخت به هوا به محاسبه کسرجرمی سوخته شده می پردازد درخاتمه نتایج بدست آمده از روشهای بکارگرفته شده با نتایج آزمایشگاهی برروی یک موتور SI درشرایط مشابه مقایسه شدها ند که بررسی های انجام گرفته نشان از توافق روشهای بکارگرفته شده با نتایج تجربی دارد.