سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم امیریان – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
آرش امیریان – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

روشهای واهمامیخت معمولا برای بالا بردن قدرت تفکیک مقاطع لرزه ای به کار می روند و این روشها فرضیات مختلفی دارند. در این پژوهش هدف این است که به دنبال روشی بنام واهمامیخت گلد برای به دست آوردن سری ضرائب بازتاب زمین باشیم. این روش خود نیز شیوه ای را بهکار میگیرد که که نیازمند مشخص بودن موجک چشمه است که بنام روش گلد شناخته شده نامگذاری شده است. در شیوهای که موجک ناشناخت است آن را از داده های لرزه ای تخمین می زنیم و این شیوه به نام روش گلد آماری نامگذاری شده است. علاوه بر موجککمینه فاز، روش واهمامیخت گلد برای موجک هایی با فاز صفر و فاز مرکب هم حتی همراه نوفه در دادههای لرزهای پاسخگو است. این روش به فرضیات زیر برای رسیدن به پاسخ مناسب نیازمند است موجک چشمه شناخته شده باشد در فاصله زمانی کوتاه موجک چشمه حالت ایستا داشته باشد. داده ها یورودی لرزهایی با دور افت صفر هستند زمین حتما شامل سری ضرایب بازتاب کم پشت تصادفی در محل بازتاب ها و طیف تخت در حوزه فرکانس باشد.