سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زاکری زاده – دانشگاه شاهد
عارف درودی – دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تخمینگر فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) به تخمین آنلاین سرعت و گشتاور در موتور القایی در هنگام وقوع فلش ولتاژ پرداخته ایم. هنگام وقوع فلش ولتاژ به دلیل اینکه ولتاژ برای مدت کوتاهی افت می کند سرعت و گشتاور را با تاکومتر نمی تواند بدست آورد، به همین دلیل از EKF که تخمینگری با سرعت عکس العمل بالا است استفاده می شود. در این فیلتر از مدل غیرخطی مرتبه پنج موتور القایی استفاده می شود. در واقع این فیلتر مدل غیرخطی را به عنوان مدل خطی تغییر پذیر با زمان تخمین می زند. الگوریتم EKF از خطی سازی با استفاده از دو جمله اول بسط تیلور به منظور تخمین استفاده می کند که این امر موجب می گردد فیلتر کالمن به صورت محلی تخمین صحیحی را ارائه نماید. در معادلات موتور القایی شارهای روتور، جریان های استاتور و سرعت به عنوان متغیرهای حالت در نظر گرفته شده است. برای شبیه سازی از نرم افزار Matlab استفاده شده است. برای بررسی صحت تخمین ها، شبیه سازی به روش ode و روش EKF انجام شده است. نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده ابزاری قدرتمند جهت تخمین سرعت و گشتاور موتور القایی در هنگام وقوع فلش ولتاژ می باشد.