سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه روستائی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
علی غلامی – استادیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احمد سدید خوی – استادیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله از الگوریتم واهمامیخت بهمنظور قرائت هرچه دقیقتر زمان رسید نسبی فازهای مختلف در امواج زلزله که در شناسایی ساختار درونی زمین مورد استفاده قرار میگیرند، استفاده شد. به وسیله این روش به برداشت اثرات چشمه، تضعیف، ساختار گیرنده و همچنین نوفه از روی لرزهنگاشت ثبت شده پرداخته شد. برای مثال اطلاعات کلی و اولیه در مورد ساختار لایه مرزی هسته–گوشته CMB را با استفاده از اختلاف زمان رسید دو فاز SKS و SPdKS حاصل از زمین لرزههای عمیق ثبت شده توسط یک شبکه لرزه نگاری باند پهن را میتوان بدست آورد. در این پژوهش ما از داده مصنوعی تولید شده برای یک زلزله فرضی در عمق km 500 که ایستگاههای گیرنده این زمین لرزه از فاصله ٩٠ تا ١١۵ درجه با فاصله یک درجه از یکدیگر در نظر گرفته شدهاند استفاده میکنیم. بهمنظور محاسبه اختلاف زمان رسید این دو فاز، ابتدا به تخمینی از تابع زمانی چشمه پرداخته میشود. سپس با استفاده از الگوریتم منظم سازی TV به حل مسأله واهمامیخت مربوطه پرداخته میشود.