سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آذر محمودزاده – دانشکده مهندسی دانشگاه شاهد
علی مطیع نصرآبادی – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله تخمین زاویه و فاصله سیگنالهای ارسالی در کانالهای چند مسیره مخابرات سیار با ترکیب دو روش AOA و TOA انجام می شود . بدین منظور خروجی آنتنهای آرایه ای پس از پیش پردازش به عنوان بردار ویژگی شبکه عصبی معرفی می شود، تا شبکه بعد از یادگیری قادر به تعیین موقعیت کاربر باشد