سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
یوسف حسن زاده – استاددانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – دانشیار دانشگاه تبریز
محمدتقی اعلمی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

استفاده ازروشهای تجربی برون یابی و درون یابی نیازمند داده های دقیق با مقیاسهای ریزتر می باشد وابستگی این نوع محاسبات به پارامترهای دیگر ازجمله دبی جریان رودخانه و همچنین زمان بر بودن و گرانقیمت بودن نمونه برداری میزان رسوب استفاده ازروشهای گسسته سازی را درچندسال اخیر مورد توجه قرارداده است مطالعه حاضر روش جدید تخمین داده های ریزمقیاس را که برمبنای گسسته سازی می باشد معرفی می کند بادرنظرگرفتن رفتارداده ها تخمین باررسوب ریزمقیاس با روش گسسته سازی در۵ مقیاس زمانی درروخانه لیقوان انجام شده و نتایج حاکی از عملکرد مطلوب این روش می باشد.