سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسین مجتهدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، عضو هیأت علمی موسسه آ
علیرضا خردمند – دانشجوی کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

چکیده:

در این مطالعه دبی نشت از یک کانال منحنی شکل مانند نیم دایره توسط یک روش تحلیلی محاسبه و نتایج بدست آمده با روش عددی المان محدود مقایسه خواهد شد. مقایسه بین نتایج روش تحلیلی انجام گرفته با روش عددی مهمترین هدف مقاله است. در روش تحلیلی از تکنیکهای نگاشت کانفرمال مانند تبدیل شوارتز- کریستوفل و هدوگراف سرعت و در روش عددی نیز از نرم افزارSEEP/W استفاده شده است. با توجه به اینکه روش تحلیلی بکار گرفته شده از دقت بالاتری نسبت به روشهای عددی برخوردار هستند، هدف اصلی برآورد دقت روش عددی میباشد که توسط نرم افزار مذکور برآورد میشود.