سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین جمشیدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای دینامیکی مانند سرعت موج P برای تخمین سریع خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگها کاملآ پذیرفته شده است. از آنجایی که استفاده از سرعت موج P نسبت به سایر آزمایشهای مکانیکی سریع، ارزان، دقیق و غیر مخربتر است، مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. به این منظور در تحقیق حاضر با تهیه ١٢ نمونه سنگ ساختمانی پر کاربرد، رابطه بین سرعت موج P با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شامل دانسیته خشک و اشباع، تخلخل، جذب آب، مقاومتهای فشاری تکمحوری، کششی برزیلین، بار نقطهای، شاخص مقاومت پانچ و ارزش ضربه برقرار شد. نتایج آنالیزهای رگرسیون و ضرایب تعیین R2 به دست آمده نشان میدهد با استفاده از سرعت موج P میتوان تخمین نسبتا دقیقی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی داشت.