سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسینی – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
سعید گیوه چی – استادیار دانشگاه تهران
میلاد زمانی فر – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

مدیریت بازسازی راه ها به مثابه شریانهای حیاتی شهری پس از زلزله برای کاهش اثربحرانضروریست دراینم قاله ضمن معرفی و تحلیل رویکرد REDARSبا بررسی متودلوژی تحلیل و تخمین جریان و آسیب ترافیکی سازه ای به مقایسه REDARS 1و۲ پرداخته شده است REDARS نرم افزار تحلیلی GIS بنیان است که درآن ۴ دیتابیس اصلی به شبکه بزرگراهی مدل شده وارد می گردد خصوصیات شبکه حمل و نقل مخاطره لرزه ای آسیب پذیری اجزا فاکتورهای اقتصادی این نرم با تمرکز برکاهش زمان تاخیر کاربر درعین آنالیز هزینه – فایده به اولویت بندی بزرگراه ها و پلهای شهری برای تقویت سازه ای پیش از بحران ومدیریت عملیات بازسازی پسین رویداد می پردازد