سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویان کشتکاران – عضو هئیتعلمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
تورج سبزواری – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان استادیار

چکیده:

پیش بینی سیلاب رودخانه با دوره بازگشت مختلف جهت طراحی سازه های هیدرولیکی بسیار حائز اهمیت می باشد جهت پیش بینی سیلاب در حوضه های دارای امار از توزیع های اماری استفاده می گردد درایران جهت بررسی سیلابها بیشتر از توزیع های اماری همچون Gumbel ,Log-Pearson3 ,Pearson 3 ,normal,Lognormal استفاده می گردد درتحقیقات گذشته حداکثر سیلاب لحظه ای بیشتر رودخانه های استان فارس مطابقت خوبی با توزیع لوگ پیرسون ۳ و گامبل را نشان میدهند دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار Mathwave(EasyFit5.2 که قابلیت تحلیل ۶۵ توزیع اماری مختلف را دارد عملکرد یکسری از توزیع های اماری پیشرفته تر در جهت تخمیل میزان سیلاب رودخانه هایی همچون رودخانه قره اغاج ، رودخانه بختگان پل خان مورد بررسی قرارگرفت توزیع های اماری تعمیم یافته ای جدیدی همچون Generalized Pareto ,Generalized Logistic , Generalized Gamma , Generalized Extreme Value و توزیع های Log-Logistic ,Wakeby, Johnson SB عملکرد بهتری را نسبت به توزیع هایی همچون گامبل و لوگ پیرسون نوع نشان دادند عملکرد هر توزیع براساس معیارهای Anderson-Darling ,Kolmogorov-Smirnov و Chi-Squared مقایسه گردید و بهترین توزیع های اماری مشخص گردید توزیع اماری Generalized Pareto Á Wakeby و Johnson SB جزء بهترین توزیع های اماری بودند توزیع های تعمیم یافته مطابقت بهتری نسبت بخود توزیع نشان می دادند.