سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل محمدی سیاه بومی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعیدرضا صیدنژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید تخمین جهت زاویه ورود سیگنالهای باند پهن در یک ارایه آنتنی ارایه می گردد ابتدا سیگنال رسیده روی آرایه آنتنی به سیگنالهای باند باریک شکسته می شود سپس هریک از سیگنالهای موجود در زاویه دید را به عنوان سیگنال مطلوب فرض کرده و از طریق یک فیلترینگ فضایی درهر فرکانس سیگنال رسیده از جهت مطلوب حذف و ماتریس کولولیشن فاقد سیگنال مطلوب محاسبه می شود حال از طریق تجزیه مقادیر ویژه وزنهای مناسب محاسبه و به آرایه آنتنی اعمال میگردد برخلاف روشهایی مثل روش بیشترین شباهت با یک جستجوی یک بعدی می توان جهت سیگنال های رسیده به آرایه آنتنی را بدست آورد. شبیه سازی ها نشان میدهد که روش پیشنهادی با تعداد نمونه ها کم ورودی و در سیگنال به نویز پایین می تواند جواب هرترین نسبت به روشهای مشهور IMUSIC و TOPS ارائه دهد.