سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت شکری چاتقیه – باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،ایرا
هوشیار ایمانی کله سر – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده فنی و مهندسی
افشین پور تقی – باشگاه پژوهشگران علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه آزاد اسلامی،ار
حمید ستوده – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

دراین تحقیق با بکارگیری روش توانمند شبکه های عصبی مصنوعی سعی درتخمین پارامترهای مربوط به جابجایی طولی ساختمان های بلند حاصل ازازمایش مدل پروتوتیپ ازمایشگاهی گردیده است پارامترهای موثرورودی برای شبکه عبارتندازبعد ساختمان نسبت طول به عرض موقعیت ساختمان نسبت به مبدا فرضی شامل طول و عرض مرکز ثقل و دورموتور دستگاه مربوط به تونل باد می باشد نتایج عددی مربوط به قسمت صحت سنجی الگوهای پیشنهاد شده درتحلیل حساسیت برای تخمین پارامتر مربوط به جابجایی طولی RMS AL–DISP نشان میدهد که پارامتر سرعت نقش کلیدی درتخمین دقیق پارامتر بیان شده دارد بررسی نتایج حاصل از مدلهای شبکه عصبی درتخمین پارامتر جابجایی تحت اثرباددرساختمان های بلند حاکی از تناسب بالای آن با نتایج تونل باد دارد