سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی عمران
علی علیمردانی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه غیرانتفاعی اشراق، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

ارزیابی عملکرد لرز های سازه به صورت ایده آل مستلزم انجام تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی سیستم ساز های می باشد. لیکن انجام این تحلیل بر روی یک مدل دقیق، مستلزم صرف هزینه و زمان بسیاری بوده و استفاده از یک روش سریع در تخمین پاس خها می تواند بسیار مفید باشد. به همین دلیل و با توجه به نیاز برآورد دقیق تغییرمکان نقطه هدف در تحلیلPushoverارائه و استفاده از یک روش ساده و سریع اجتنا بناپذیر است. در این تحقیق تلاش شده است نیاز جاب هجایی طیفی در مود اول نوسان سازه، با اعمال مجموع های از ضرایب به نیاز تغییرمکان بام سازه ارتباط داده شود. ارزیابی عملکرد سازه ها، برای مجموعه ای از ساختمان ها و زمین لرزه ها – که به نوعی نمایانگر حالات کلی ساختمان های موجود هستند – انجام گرفته است. بررسی رفتار این ساز هها، م یتواند اطلاعات مفیدی برای به کار گیری در روش های طراحی و ارزیابی لرزه ای – به منظور عملکرد بهتر سازه های جدید – و نیز مرجع خوبی برای برآورد نیازهای لرزه ای در سازه های فولادی معمولی دارای قاب خمشی فراهم نماید.