سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تهران
سیدضیاءالدین شفائی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد نوع پرست – استاد، دانشگاه تهران

چکیده:

فرمول ارائه شده برای بیان میزان راندمان جیگ رابطه زیر میباشد: ۱۰۰R c f t به ترتیب عیار ماده t,c,f می باشد که معدنی در خوراک، کنسانتره و جیگ می باشد. در تحقیق ارائه شده این فرمول مورد بررسی قرار گرفته و بیان می گردد که فرمول بالا تنها در مورد وسایلی قابل استفاده است که ذره مورد نظر به درجه آزادی خود رسیده باشد. این در حالی است که در جیگ محدوده ابعادی ۱۰-۱میلیمتر بوده در نتیجه ذره به درجه آزادی خود نرسیده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که استفاده از فرمول بالا منجربه تحلیل نادرست و به تبع آن تصمیمات نادرست میباشد. برای تصحیح این فرمول، رابطه زیر ارائه گردید در این فرمول ضریب تصیح و برابر بازیابی در عیار حد، میباشد. برای اندازهگیری و محاسبهk از آزمایشات غرق و شناور سازی بهره گرفته شد