سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک مومنی – مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور مرکز محمود آباد
جمال عباس پلنگی – شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور
بابک اقدسی – شرکت مهندسی آب و خاک کشور مدیر دفتر مطالعات و نظارت مازندران

چکیده:

تغییرات سطح آب زیرزمینی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار در مطالعه و مدیریت منابع آب زیرزمینی جهت کاربرد در کشاورزی شرب و صنعت می باشد اگرچه مدلهای فیزیکی و ریاضی ابزار اساسی در تحلیل فرایندهای هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی می باشد در چند دهه اخیر سیستمهای هوش مصنوعی مانند شبکه عصبی مصنوعی شبکه فازی عصبی کاربرد زیادی در علوم مختلف از جمله در مقوله مدیریت منابع آب از خود نشان داده اند. دراین پژوهش کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی تراز سطح ایستابی در منطقه دشت ناز شهرستان ساری واقع در استان مازندران مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است برای این منظور از میزان بارندگی و تبخیر و تعرق در دوره زمانی مورد نظر و عمق سطح ایستابی دردوره زمانی t-1 و t-2 به عنوان پارامترهای ورودی و عمق سطح ایستابی در دوره موردنظر t بعنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد.