سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد معیری کاشانی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با رسم نمودار نرخ رشد ترک خستگی da/Dn برحسب ضریب شدت تنش سیکلی ΔK در مقیاس لگاریتمی سه ناحیه از مرحله شروع رشد ترک تا مرحله شکست نهایی تعریف می شود ناحیه اول مربوط به رشد ترک اولیه می باشدکه پارامتر موثر دراین ناحیه مقدار سرحدی آستانه ضریب شدست تنش سیکلی است بدین معنی که تا قبل از رسیدن ΔK به ΔKth ترک رشد نخواهد کرد تخمین ΔKth در آزمایشگاه مطابق استاندارد ASTME647 صورت می گیرد انجام این آزمایش از یک سوی نیازمندتجهیزات بسیار پیشرفته و از سوی دیگر مستلزم استفاده از تکنیکهای بسیاردقیق بوده که باعث شده این آزمایش به عنوان یکی از دشوارترین آزمایشهای تخصصی مکانیک شکست شناخته شود. دراین مقاله با تست روی نمونه های کششی C(T از جنس فولاد Gost08ch22N6T که در صنایع هوافضا کاربرد فراوانی دارند به کمک دستگاه تست پیشرفته موجوددر آزمایشگاه پژوهشی مکانیک شکست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به تخمین تجربی ΔKth پرداخته شده است.