سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

قدرت الله امام وردی – دکتری اقتصاد سنجی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دا
غلامرضا گرایی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حساب
سوگل شاهگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه آزاد ا
محمدحسین نیاتیچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی دانشگاه آزا

چکیده:

واحد مسکونی کالایی ناهمگن و چند بعدی است، لذا برای تعیین عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران از روش قیمت هدانیک استفاده شده است. برای تبیین این عوامل در این مقاله از دو ویژگی برای مسکن استفاده شده است که عبارتند از ویژگی های فیزیکی یا ساختاری و ویژگی های فضایی. متغیر مربوط به ویژگی فضایی با استفاده از هدانیک فضایی و به منظور مقید ساختن تابع قیمت به مکان به کار می رود. تکنیک هدانیک فضایی به خوبی قادر است ضمن تعیین عوامل مؤثر بر قیمت هدانیک مسکن، تأثیر پذیری قیمت مسکن از ویژگی های مکانی و ساختاری مسکن های مجاور را نیز بررسی کند. در این مقاله با بهره گیری از فرم های خطی، نیمه لگاریتمی، لگاریتمی دوبل و مدل کاکس- باکس تأثیر هر کدام از ویژگی های مختلف واحدهای مسکونی استیجاری بر قیمت اجاره بهای آن با استفاده از تابع هدانیک ساده و فضایی مورد بررسی قرار گرفته است و علاوه بر مقایسه دو روش هدانیک ساده و فضایی میزان تأثیر پذیری هر یک از متغییرها بر قیمت اجاره واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار داده شده است.