سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی نیاز به آگاهی از حجم، توزیع و پتانسیل موجود در هر منطقه را دارد. ارزیابی و توسعه آب زیرزمینی می تواند با بکاربردن روش بیلان آب امکان پذیر باشد. تخمین بیلان آب زیرزمینی به منظور ارزیابی میزان برداشت مجاز از سیستم های آکیفر و همچنین برای ایجاد مدیریت مستدل و منطقی برای بهره برداری و استخراج از این سیستم ها ضروری می باشد. دشت کنگاور در شمال شرقی استان کرمانشاه در غرب ایران واقع می باشد. تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت و کشت انواع محصولات پربازده که نیاز به تأمین آب مطمئن، قابل دسترس و به موقع دارند افزایش چشمگیری داشته است. در این منطقه آب زیرزمینی بطور وسیعی به منظور تأمین نیاز آبیاری استخراج می شود. افزایش بهره برداری از آب زیرزمینی همراه با وقوع دوره های خشکسالی طولانی در سالهای اخیر موجب افت شدید سطح سفره آب زیرزمینی شده است. مقاله حاضر در ارتباط با تخمین بیلان آب زیرزمینی دشت و نیز تعیین میزان برداشت مجاز در لایه های آبدار می باشد. همچنین یک پژوهش دقیق هیدروژئولوژیکی به منظور ارزیابی شرایط هیدروژئولوژیکی دشت انجام گرفته است. در انتها با تعیین میزان برداشت مجاز از دشت، برای تحقق برداشت مجاز، یا باید میزان تغذیه آب زیرزمینی را افزایش داد (تغذیه مصنوعی) و یا باید میزان برداشت آب زیرزمینی را کاهش داد و یا ترکیبی از هردو را بکارگرفت.