سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فهیمه کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها (DEA) یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده در تحقیق در عملیات و علم مدیریت می باشد. در این مقاله، یک اصلاح به رویکرد هالم، که اندازه ی مقدار کارایی را با دقت بیشتری بررسی می کند معرفی می شود که عبارت است از معرفی یک مدل MOLP که توابع هدفش متغیرهای ورودی و خروجی و قیود آن مجموعه امکان تولید مدلهای بین DEA استاندارد می باشد. سپس با استفاده از روش STEM، جستجوگر در جستجوی بهترین جواب (MPS) و زنهای ورودی و خروجی می باشد. وزن های ورودی و خروجی که تولید می شده به عنوان بهترین وزنها در نظر گرفته می شوند که با استفاده از این وزنها یک ابر صفحه معرفی میشود که مقدار تابع تولید (ناشناخته) را در MPS تقریب می زند و سرانجام مقدار کارایی برای هر DMU ناکارا با تصویر کردن به این ابر صفحه بدست می آید.